ODLUKA o poništenju postupka za nabavku goriva, Tender broj: 06-20-01/21-2

 

 

PREUZMITE


Odluka o izravnom sporazumu za tehnički pregled vozila.

 

ODLUKA O IZBORU

OBRAZAC REALIZACIJE


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2021./2022. godinu,
Tender broj: 06-24-01/21-7, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

 

PREUZMITE


 

 

 

 

PREUZMITE