ODLUKA o izravnom sporazumu sa ponuditeljem ERODAL d.o.o. Čapljina.

 

PREUZMITE


ODLUKA o izravnom sporazumu sa ponuditeljem IBEJ d.o.o. Sarajevo.

 

PREUZMITE


ODLUKA o obustavi postupka za nabavu roba: "Nabava gotovog betona",
tenderska dokumentacija broj: 06-12-01/21-2, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbe

 

 

PREUZMITE


ODLUKA o izravnom sporazumu sa ponuditeljem Bilo Trade.

 

PREUZMITE