ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku roba - nabava drvene sječke,
Tender broj: 06-30-01/19-2, putem Otvorenog postupka

 

 

PREUZMITE


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku usluga osiguranje motornih vozila,
Tender broj: 06-28-01/19-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

 

PREUZMITE