Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem EKUS d.o.o.  Široki Brijeg, a prema ponudi 10/2022 od 05.09.2022.

 

PREUZMITE


Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem IBEJ d.o.o.  Sarajevo, a prema ponudi 22-0100-000668.

 

PREUZMITE


Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem ETAL BH d.o.o. Tome Međe 16/1, 71210 Ilidža Sarajevo, a prema ponudama od 29.08.2022.godine.

 

PREUZMITE

PREUZMITE


Dopune plana javne nabave za 2022.godine

 

PREUZMITE

PREUZMITE