ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu uredskog materijala i pribora,
Tender broj: 06-41-01/20-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda 

 

PREUZMITE


 

 

 

 

PREUZMITE


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga: osiguranje motornih vozila,
Tender broj: 06-37-01/20-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda 

 

PREUZMITE


Poništava se postupak javne nabave roba, nabava polovnog motornog vozila - putara po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, tender broj: 06-38-01/20-2, pokrenutnog na osnovu Obavijesti o nabavi broj 1035-7-1-3-3-4/21 u infomacijski sustav E-nabave na portalu Agencije za javne nabave dana 01.02.2021. godine, zbog toga sto nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva (članak 69. stav (2) točka d) Zakona o javnim nabavama BiH).

 

 

PREUZMITE