Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem Smartsoft d.o.o., a prema ponudi od 19.12.2022 broj 31-66/2022.

 

PREUZMITE


Dopuna plana javne nabave za 2022.godine

 

PREUZMITE


 

 

 

 

PREUZMITE


Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo., a prema ponudi broj 741/22 od 5.12.2022..

 

PREUZMITE