ODLUKA o poništenju postupka

 

 

PREUZMITE


ODLUKA o obustavi postupka za nabavu usluga: "Nabava osiguranje motornih vozila",
tenderska dokumentacija broj: 06-37-01/20-2, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbe

 

 

PREUZMITE


 

 

 

 

PREUZMITE


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu uredskog materijala i pribora,
Tender broj: 06-41-01/20-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda 

 

PREUZMITE