ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba: kanalizacijskog i vodovodnog materijala,
Tender broj: 06-17-01/21-1, putem otvorenog postupka za dostavu ponuda

 

PREUZMITE


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba: nabava drvene sječke,
Tender broj: 06-01-1/21-2, putem otvorenog postupka javne nabave

 

PREUZMITE


ODLUKA o izravnom sporazumu sa ponuditeljem Bilo-Trade d.o.o..

 

PREUZMITE


 

 

 

 

PREUZMITE