ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga - osiguranje motornih vozila,
Tender broj: 06-07-01/22-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE


Dopuna plana javne nabave za 2022.godine

 

PREUZMITE


 

 

 

 

PREUZMITE


ODLUKA o poništenju postupka za nabavku vodomjera, Tender broj: 06-05-01/22-2

 

 

PREUZMITE