Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem Antena 2 d.o.o ., Žabljak b.b.., a prema ponudi od 10.07.2023.

 

ODLUKA

 


Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem „Albo “d.o.o, Banja Luka, a prema Ponudi broj: 1644/2023.

 

ODLUKA

 


Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem KBA SERVIS D.O.O. Semberska br. 35 Brčko, a prema ponudi broj 0256-V/23.

 

ODLUKA

 


Dopuna plana javne nabave za 2023.godine

 

PREUZMITE