Obavještavaju se građani da će JP “Komunalno” d.o.o. Livno organizirati odvoz glomaznog otpada (stari namještaj, kućanski aparati, vrtni, biljni otpad i sl.) svakog zadnjeg petka u sredini i na kraju mjeseca (oko 15. i 30. u mjesecu). Građani mogu odložiti glomazni otpad na lokacije za sabirališta glomaznog otpada, 24 sata prije najavljenog odvoza. Lokacije za sabirališta je odredila Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove, Rješenjem broj: 07-23-8-3417/19 od 25.7.2019. godine.

Sabirališta za glomazni otpad su locirana u sljedećim ulicama:

  • Ive Šeremeta
  • Kralja Zvonimira
  • Tepet
  • Cementara
  • Kupreška
  • Gornjožabljačka
  • Kralja Tvrtka
  • Stjepana II Kotromanića
  • Matice Hrvatske
  • Trg kralja Tomislava (Mahala)

Na navedene lokacije ne mogu se odlagati druge vrste otpada (komunalni otpad, životinjski, opasni otpad, stare gume i sl.).

Poduzeća i građani mogu zatražiti uslugu iznajmljivanja kontejnera i odvoza građevinskog otpada od renoviranja stanova na slijedeći broj telefona:

JP “Komunalno” d.o.o. Livno – 034/ 201-778

 

Livno, 11.3.2021.godine

Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Grada Livno, rješavajući po službenoj dužnosti, na temelju članka 122. i članka 200. Zakona o upravnom postupku, te članka 54. Odluke o komunalnom redu 01-02-1037/19 od 03.07.2019. donosi RJEŠENJE o lokacijama za sabirališta glomaznog otpada.

 

PREUZMITE


 

 

 

 

PREUZMITE


 

 

 

 

PREUZMITE