ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku roba - pocinčani kontejneri,

Tender broj: 6-18-01/21-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE - odluka o izboru
PREUZMITE - realizacija sporazuma