ODLUKA o izravnom sporazumu sa ponuditeljem Pomak control.

 

PREUZMITE - odluka o izboru
PREUZMITE - realizacija sporazuma