ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu polovnog motornog vozila - putara,
Tender broj: 06-02-01/21-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE