ODLUKA o izravnom sporazumu sa ponuditeljem Esco Eco Energija d.o.o., Livno,
za nabavu teretnog motornog vozila

 

PREUZMITE