ODLUKA o izravnom sporazumu sa ponuditeljem Pole extra d.o.o., Novi Travnik,
za nabavu komunalnog traktora s grtalicom 

 

PREUZMITE