ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge: servis i održavanje motornih vozila,
Tender broj: 06-35-01/20-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

 

PREUZMITE