ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba: nabava goriva,
Tender broj: 06-28-01/20-2, putem otvorenog postupka javne nabave

 

 

PREUZMITE