ODLUKA o obustavi postupka za nabavu roba: "Nabava vodomjera",
tenderska dokumentacija broj: 06-30-01/20-2, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbe

 

 

PREUZMITE