ODLUKA o obustavi postupka nabavku roba - nabava goriva,
Tender broj: 06-28-01/20-2, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbe.

 

 

PREUZMITE