ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku roba - nabava vozila za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada,
Tender broj: 06-23-01/20-2, putem otvorenog postupka javne nabave

 

 

PREUZMITE