Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14.), Direktor J.P. "Komunalno" d.o.o. Livno, dana 13.03.2020. godine, donosi:

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2020. GODINU

 

PREUZMITE