ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku usluga osiguranje motornih vozila,
Tender broj: 06-28-01/19-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

 

PREUZMITE