ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku usluga servis i održavanje motornih vozila,
Tender broj: 06-25-01-1/19-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

 

PREUZMITE