ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga - osiguranje motornih vozila,
Tender broj: 06-25-01-1/18, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE