Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo Vukovarska 1, Mostar., a prema ponudi 24822-1363

 

ODLUKA