ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga – osiguranje motornih vozila,
Tender broj: 06-07-01/23-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE