ODLUKA o poništenju dijela postupka za nabavu radova izrade armirano betonskih grobnica
Tender broj: 06-22-01/23-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE