Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem Livnoputovi d.o.o. Livno, Gabrijela Jurkića 8A, a prema ponudi broj 420/23.

 

ODLUKA