Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem Intertgovina d.o.o Župana Želimira bb, a prema ponudi od 27.09.2023.

 

ODLUKA