Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem Graminea, Brina 44., a prema ponudi od 25.7.2023.

 

ODLUKA