Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem UniCredit Bank d.d. Kardinala Stepinca bb 88000. Mostar., BiH a prema ponudih broj: 13-6-4460/23 od 06.07.2023.

 

ODLUKA