Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem Netcom d.o.o., Kneza Mutimira bb., a prema ponudi od 15.6.2023.

 

ODLUKA

OBRAZAC UGOVORA