Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem Chemo.Commerce d.o.o. Široki Brijeg, a prema ponudi broj 10-05/23 od 11.05.2023.

 

ODLUKA