Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem Smartsoft d.o.o., a prema ponudi od 17.03.2023. broj 31-16/2023.

 

ODLUKA

OBRAZAC UGOVORA