ODLUKA o obustavi postupka za nabavu roba: "Nabava goriva",
tenderska dokumentacija broj: 06-20-01/21-2, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbe

 

 

PREUZMITE