ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku motornog vozila,
Tender broj: 06-05-01-1/18, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE