Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem Livnoputovi d.o.o. Livno, Gabrijela Jurkića 8A, a prema ponudi broj 420/23.

 

ODLUKA

 


Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem Intertgovina d.o.o Župana Želimira bb, a prema ponudi od 27.09.2023.

 

ODLUKA

 


Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem EKUS d.o.o Široki Brijeg, Fra Didaka Buntića 72., a prema ponudi broj 12/2023 od 11.09.2023.

 

ODLUKA