Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem Bilo-Trade d.o.o ., Gospodarska zona jug Livno.., a prema ponudi od 27.07.2023.

 

ODLUKA

 


Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem ETAL BH d.o.oTome Međe 16/1 Sarajevo, a prema ponudi od 01.08.2023. broj 213/23.

 

ODLUKA