ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge: servis i održavanje motornih vozila,
Tender broj: 06-18-01-1/18, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge: održavanje opreme za dezinfekciju vode,
Tender broj: 06-16-01-1/18, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE