PREUZMITE


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku putem leasinga,
Tender broj: 06-27-01/20-1, putem Otvorenog postupka za dostavu ponuda

 

 

PREUZMITE


ODLUKA o obustavi postupka nabavku roba - nabava goriva,
Tender broj: 06-28-01/20-2, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbe.

 

 

PREUZMITE


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku roba - nabava goriva,
Tender broj: 06-28-01/20-2, putem otvorenog postupka javne nabave

 

 

PREUZMITE