Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Grada Livno, rješavajući po službenoj dužnosti, na temelju članka 122. i članka 200. Zakona o upravnom postupku, te članka 54. Odluke o komunalnom redu 01-02-1037/19 od 03.07.2019. donosi RJEŠENJE o lokacijama za sabirališta glomaznog otpada.

 

PREUZMITE