J.P: "Komunalno" d.o.o. Livno obavještava korisnike komunalnih usluga da će u narednim zimskim mjesecima (siječanj, veljača) obračun potrošnje vode vršiti paušalno.

Korisnici usluga, (vlasnici vodomjera) su u zimskom periodu dužni zaštiti i provjeriti ispravnost vodomjera, svaku eventualnu nepravilnost trebaju prijaviti u prostorijama Komunalnog u uredu za prijem stranaka ili telefonom na broj 034 201 778.