• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Službe

Javno poduzeće Komunalno Livno čine sljedeće službe:

  • uprava
  • računovodstvo
  • mehanizacija