• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - održavanje opreme za dezinfekciju vode

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga – održavanje opreme za dezinfkeciju vode,
Tender broj: 06-13-01-1/16, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE