• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Odluka o izboru najpovoljnije ponuditelja - hitna nabava

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba –hitna nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala,
Tender broj: 06-02-01-1/16, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

PREUZMITE