• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Odluka o imenovanju direktora

 

Na temelju članka 24. Statuta J.P. Komunalno d.o.o. Livno, nakon provedenog postupka Javnog natječaja, Nadzorni odbor je donio Rješenje o imenovanju slijedećeg kandidata za Direktora Javnog poduzeća Komunalno d.o.o. Livno


1. Marija Novokmet

PREUZMITE