• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuditelja - uredski materijal i pribor

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu urefdskog materijala i pribora,
Tender broj: 06-21-01-3/18, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE