• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuditelja - nabava motornog vozila

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku motornog vozila,
Tender broj: 06-05-01-1/18, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE