• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuditelja - nabava plastičnih kontejnera

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku plastničnih kontejnera 1100 l,
Tender broj: 06-03-01-1/18, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE