• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuditelja - uključivanje vodosprema

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu radova - uključivanje vodosprema i crpne stanice u daljinski nadzor i upravljanje,
Tender broj: 06-04-01-1/18, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE