• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuditelja - uredski materijal

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu uredskog materijala i pribora,
Tender broj: 06-25-01-1/17, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE