• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuditelja - nabava goriva

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba: nabava goriva ,
Tender broj: 06-15-01-1/17, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE